Bộ chuyển đổi điện

Mẫu số Công suất (W) Dải điện áp đầu vào (V) Điện áp đầu ra (V) / Dòng điện (mA) Bao bì Kích thước (mm) Chứng nhận
ADA360K120S001B 36W AC85-265V DC12V / 3000mA Máy tính để bàn 88,5 * 50,5 * 31,5 EN60601-1 / CLASSII / CE
ADA360K240S001B 36W AC85-265V DC24V / 1500mA Máy tính để bàn 88,5 * 50,5 * 31,5 EN60601-1 / CLASSII / CE
ADA360K090S001B 36W AC85-265V DC9V / 1500mA Máy tính để bàn 88,5 * 50,5 * 31,5 EN60601-1 / CLASSII / CE
ADA720K480S001B 72W AC85-265V DC48V / 1500mA Máy tính để bàn 126 * 50 * 30,3 EN60601-1 / CLASSII / CE
ADA360K120S001A 12W AC85-265V DC12V / 1000mA Treo tường 70 * 47 * 48 EN60601-1 / CLASSII / CE
ADA360K120S002A 24W AC85-265V DC12V / 2000mA Treo tường 70 * 47 * 48 EN60601-1 / CLASSII / CE
ADA360K240S001A 24W AC85-265V DC24V / 1000mA Treo tường 70 * 47 * 48 EN60601-1 / CLASSII / CE
ADA360K090S001A 36W AC85-265V DC9V / 4000mA Treo tường 70 * 47 * 48 EN60601-1 / CLASSII / CE
ADA360K120S003A 36W AC85-265V DC12V / 3000mA Treo tường 70 * 47 * 48 EN60601-1 / CLASSII / CE
ADA360K120S004A 36W AC85-265V DC12V / 3000mA Treo tường 70 * 47 * 48 EN60601-1 / CLASSII / CE
ADA360K240S001A 36W AC85-265V DC24V / 1500mA Treo tường 70 * 47 * 48 EN60601-1 / CLASSII / CE
ADA360K240S003A 36W AC85-265V DC24V / 1500mA Treo tường 70 * 47 * 48 EN60601-1 / CLASSII / CE
ADA360K240S004A 36W AC85-265V DC24V / 1500mA Treo tường 70 * 47 * 48 EN60601-1 / CLASSII / CE