Nâng cấp nhân

AIoT LCM

Cấu trúc chế độ DGUS-COB

Cấu trúc chế độ DGUS-COF

Cấu trúc chế độ TA-COB

Cấu trúc chế độ TA-COF

Modbus