Mô-đun nguồn AC-DC

Công suất (W) Dải điện áp đầu vào (V) Điện áp đầu ra (V) / Dòng điện (mA) Bao bì Kích thước (mm) Chứng nhận
12W AC85-265V DC12V / 1000mA Đổ nhựa 65,8 * 44,55 * 26,1 EN60601-1 / CLASSII / CE
24W AC85-265V DC12V / 2000mA Đổ nhựa 65,8 * 44,55 * 26,1 EN60601-1 / CLASSII / CE
24W AC85-265V DC24V / 1000mA Đổ nhựa 65,8 * 44,55 * 26,1 EN60601-1 / CLASSII / CE
36W AC85-265V DC9V / 4000mA Đổ nhựa 65,8 * 44,55 * 26,1 EN60601-1 / CLASSII / CE
36W AC85-265V DC12V / 3000mA Đổ nhựa 65,8 * 44,55 * 26,1 EN60601-1 / CLASSII / CE
36W AC85-265V DC24V1500mA Đổ nhựa 65,8 * 44,55 * 26,1 EN60601-1 / CLASSII / CE
72W AC80-264V DC48V1500mA Đổ nhựa 105,4 * 49,8 * 41,5 EN60601-1 / CLASSII / CE