Cấu trúc COF

Kích thước

Tỉ lệ

Loại LCD

Loại TP

Nền tảng

Người mẫu

Kích thước hiển thị hiệu quả (mm)

Nghị quyết

(H * V)

độ sáng

(nit)

Điện áp hoạt động (V)

Hoạt động hiện tại (mA)

Nhiệt độ hoạt động (℃)

Kỉ niệm

Giao diện

Nhận xét

Tải xuống

Dấu hiệu

Hải cảng

2,8

4: 3

TN

R4

TA / DGUS II

DMG32240F028_01W

43,2 × 57,6

320 * 240

350

4,5-5

110mA @ 5V

-10 / + 60

64 triệu

50PIN FCC cho CAN, UART, AD, IO, v.v.

50P0.5FPC

  Bảng dữliệu

3.5

16: 9

IPS

CG

TA / DGUS II

DMG48320F035_01W

48,96 × 73,44

480 * 320

350

4,5-5

170mA @ 5V

-10 / + 60

64 triệu

50PIN FCC cho CAN, UART, AD, IO, v.v.

50P0.5FPC

CTP phù hợp hoàn toàn;

WTC = đen, WTCZ01 = trắng, WTCZ02 = đen tích hợp

Bảng dữliệu

4.0

1: 1

IPS

CG

TA / DGUS II

DMG48480F040_01W

71,86 × 70,18

480 * 480

250

4,5-5

250mA @ 5V

-10 / + 60

64 triệu

50PIN FCC cho CAN, UART, AD, IO, v.v.

50P0.5FPC

CTP phù hợp hoàn toàn;WTC = đen, WTCZ01 = trắng, WTCZ02 = đen tích hợp

Bảng dữliệu

4.3

16: 9

TN-TV

R4

TA / DGUS II

DMG48270F043_01W

95,04 × 53,86

480 * 272

250

4,5-5

220mA @ 5V

-10 / + 60

64 triệu

50PIN FCC cho CAN, UART, AD, IO, v.v.

50P0.5FPC

  Bảng dữliệu

4.3

16: 9

IPS

CG

TA / DGUS II

DMG80480F043_01W

56,16 × 93,60

800 * 480

300

4,5-5

230mA @ 5V

-10 / + 60

64 triệu

50PIN FCC cho CAN, UART, AD, IO, v.v.

50P0.5FPC

CTP phù hợp hoàn toàn;WTC = đen, WTCZ01 = trắng, WTCZ02 = đen tích hợp

Bảng dữliệu

4.3

16: 9

IPS

R4

TA / DGUS II

DMG80480C043_06W

93,6 × 56,2

800 * 480

300

4,5-5,5

180mA @ 5V

-20 / + 70

128 triệu

TTL * 2

10P1.0FPC

  Bảng dữliệu

5.0

16: 9

IPS

CG

TA / DGUS II

DMG85480F050_01W

61,23 × 109,25

854 * 480

400

4,5-5

300mA @ 5V

-10 / + 60

64 triệu

50PIN FCC cho CAN, UART, AD, IO, v.v.

50P0.5FPC

CTP phù hợp hoàn toàn;WTC = đen, WTCZ01 = trắng, WTCZ02 = đen tích hợp

Bảng dữliệu

7.0

16: 9

TN-TV

R4

TA / DGUS II

DMG80480F070_01W

154,08 × 85,92

800 * 480

250

4,5-5

560mA @ 5V

-10 / + 60

64 triệu

50PIN FCC cho CAN, UART, AD, IO, v.v.

50P0.5FPC

  Bảng dữliệu

7.0

16: 9

TN

R4

TA / DGUS II

DMG80480C070_06W

154,1 × 85,9

800 * 480

250

4,5-5,5

500mA @ 5V

-20 / + 70

128 triệu

TTL * 2

10P1.0FPC

  Bảng dữliệu

7.0

16: 9

IPS

CG

TA / DGUS II

DMG10600F070_01W

154,08 × 85,92

1024 * 600

300

4,5-5,5

600mA @ 5V

-10 / + 60

128 triệu

50PIN FCC cho CAN, UART, AD, IO, v.v.

50P0,5FP

CTP phù hợp hoàn toàn;WTC = đen, WTCZ01 = trắng, WTCZ02 = đen tích hợp

Bảng dữliệu