Giới thiệu

Lấy ví dụ như ADP040T050S001A
Hướng dẫn AD Sản phẩm số. AD = Cách ly AC / DC DD = Cách ly DC / DC
P Đóng gói A = Bộ điều hợp M = Mô-đun chiết rót nhựa P = Mô-đun PCB
040 Số điện 010 = 1W 100 = 10W 350 = 35W
T Đăng kí C = Thương mại T = Công nghiệp K = Y tế S = Môi trường khắc nghiệt
050 Công suất ra 033 = 3.3V 055 = 5.0V 120 = 12V 240 = 24V 11A = 110V
S Thẻ tùy chỉnh. S = Tiêu chuẩn Z = Tùy chỉnh
001 Số sê-ri sản phẩm 001-999, Nhận dạng sản phẩm khác nhau trong cùng danh mục.
A Thông tin nâng cấp lớn. AZ, sản xuất hàng loạt đầu tiên được cố định là A.