Mô-đun DWIN Wifi & Nền tảng đám mây

 • Mô-đun Wi-Fi & Nền tảng đám mây

  Mô-đun Wi-Fi & Nền tảng đám mây

  Đặc trưng:

  ● Chip chính ESP8266 + 4MB Flash

  ● Hỗ trợ 802.11 (2,4 GHz), dải tần 2,4G ~ 2,5G (2400M ~ 2483,5M)

  ● Loại ăng-ten bao gồm ăng-ten trên bo mạch PCB

  ● Công suất phát tối đa 14dBm

  ● Tốc độ truyền nối tiếp 921600bps (tốc độ truyền dữ liệu ở phía thiết bị)